Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

 • Çift ve Aile Terapisi

  Aile ve Çift Terapisi, aile sistemini bir bütün olarak inceler. Çiftlerin veya aile üyelerinin bir arada katıldığı bir terapi biçimidir.

 • Bireysel Terapi

  Bireysel terapi, bireylerin yaşadıkları sıkıntıların ne olduğunu anlamalarına, nedenleri hakkında farkındalık kazanmalarına ve çözüm yolu bulmalarına destek olmayı amaçlar.

 • Online Terapi

  Online Terapi İlkeleri; tıpkı gerçek zaman ve mekanda gerçekleştirilen “yüz yüze terapi”deki gibi belli esaslara ve onamlara dayanmaktadır.

 • Çocuk Terapisi

  Oyun, çocukların hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade etme ve yaşantılarını yansıtma fırsatı bulurlar.