Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Aile Terapisi

Aile, anne-baba-çocuk, bazı ailelerde akrabaların dahil olduğu bir sistemdir. Aile de sistemin üyelerinin her biri bu sistemi etkilemektedir. Bu etki olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilmektedir.  Olumsuz etkiler aile sisteminin işleyişini bozmakta ve sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar bazen ailenin bütününü, bazen de bir üyesini etkilemektedir. Gerek aile sistemindeki ve gerekse bireylerde ortaya çıkan sorunlar aile terapisi yoluyla iyileştirilebilir. Ancak bazı sorunlar aile terapisi yaklaşımıyla çözülmeye daha uygundur. Bunlar terapide ne olursa olsun  evlerine, ailelerine dönülecek olmasından dolayı, çocuklarla ilgili sorunlar, evlilik ya da diğer yakın ilişkilerle ilgili yakınmalar, aile de kavgalar ve ailede önemli değişiklerin yaşandığı dönemlerde bireylerde ortaya çıkan semptomlar sayılabilir. Bu nedenle, aile terapisi, aile üyelerini bütünüyle değiştirerek ve aile üyelerinde eş zamanlı değişimi sağlayarak kalıcı bir iyileşme sağlamayı amaçlamaktadır.

Yaprak ZARARSIZ
Uzman Psikolog-Çift ve Aile Terapisti