Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Çift Terapisi

Çift terapisi, bireysel terapiden farklı niteliktedir. Bu terapi stilinde, önemli olan aile içindeki ve çiftler arasındaki ilişki dinamiklerini gözlemlemek ve bunlar üzerine bir çalışma süreci oluşturmak olduğu için, çiftler seanslara genel olarak birlikte katılırlar. Üyelerin sorunları ve ilişkinin dinamiğine göre, bazen çiftler seanslara bireysel olarak da katılabilmektedir.
Çiftlerin terapilerinde öncelikle çiftin ilişkisi tüm yönleriyle değerlendirilir. Bu aşamada her iki tarafın problemi kendi bakış açısıyla yorumlaması istenir. Partnerinin var olan problemi eşinin bakış açısıyla dinliyor olması ve doğru sorularla probleme yönelik çözüm önerileri üretiyor olmaları terapi süreci için büyük önem taşır. Eşlerin birbirleriyle iletişim şekli göz önünde bulundurularak değişime yönelik hedefler belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde bazı psikometrik testler bireylerin kişilik özelliklerini daha iyi anlamak ve güçlü yönlerini görmek için uygulanabilir. Belirlenen hedefler doğrultusunda çiftlerin bireysel kaynaklarını kullanarak daha güçlü bir ilişki oluşturmak çift terapisinin çalışma alanları arasındadır. Seansların devamında, çiftlerin etkileşimleri, birbirlerinin söylediklerini duyup duymadıkları, iletişim stilleri ele alınarak doğru şekilde yönlenmeleri, çözüme odaklanmaları sağlanır. Terapi sürecinin sadece seans odasıyla sınırlı kalmaması için gerekli görüldüğü durumlarda terapist tarafından verilen ev ödevleri çiftlerin terapi sürecini seanslar dışında da sürdürmelerini destekler. Çiftler bir yandan çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da çözümün kendilerinde olduğunu fark ederler.
Çift terapilerinde, terapi süreci ve işleyiş, terapist tarafından çiftler ile birlikte işbirliği içinde oluşturulur. Önemli nokta, bireysel problemlerin yanı sıra, ilişkide oluşmuş olan problemlere işaret etmek ve nedenleri araştırılarak, çiftlerin çözüm yolları bulabilmelerine yardımcı olmaktır. Terapinin süresi var olan problemin türüne, şiddetine ve bireylerin değişim hızına göre şekillenir. Yapılandırılmış görüşmelere düzenli olarak katılım, sorunlarının çözümünde ve farkındalığa erişmede önem taşır.