Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Çocuk Odaklı Kısa Aile Terapisi

Çocuğun davranışsal ve duygusal problemleri ele alınırken, içinde yaşadığı aile bu süreçten bağımsız düşünülemez. Çünkü biliyoruz ki ailenin yaşadığı problemler çocukları küçük ya da büyük bir şekilde etkileyebiliyor. Benzer şekilde çocuğun yaşadığı problem de aileyi etkileyebiliyor. Bu yüzden çocuğun yaşadığı problem değerlendirilirken aileyi ve problemin çözümüne katkı sağlayabilecek yakın çevreyi (bakıcı, öğretmen vb.) bu sürecin içine dahil etmek büyük önem taşımaktadır.
  Çocuk odaklı aile terapisinde, çocuğun gelişim süreçleri, bu dönemlerde ailenin içinden geçtiği süreçler değerlendirilirken, aile ile birlikte belirlenen terapi hedefini gerçekleştirmek için aile bireylerinin hangi bağlamda katkıda bulunabileceği saptanır. Problemi tetikleyen faktörlerin azaltılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin arttırılması ve ailenin güçlü yönlerinin saptanması ve bu kaynakların doğru bir şekilde kullanılması amacıyla çocuk odaklı aile terapisi yöntemiyle çalışılarak problemin çözümü sağlanır.