Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Çocuklarda Alt Islatma

Alt Islatma Nedir?
Alt ıslatma, idrar kontrolünün beklendiği 4 veya 5 yaşından sonra, çocuğun gece ya da gündüz, ardışık 3 ay boyunca haftada en az 2 kez idrar kaçırması olarak tanımlanır. Bu durum çocuğun kendine güvenini kaybetmesine, anne-baba-çocuk arasındaki ilişkinin bozulmasına ve çocuğun arkadaş ilişkilerine zayıflamasına neden olabilir.

Alt Islatma Eğitimi Ne Zaman Verilmelidir?
Çocuklar genellikle 18-24 aylar arasında tuvalet eğitimi almaya hazırdır. Gelişimi normal olan çocukların bir çoğu 2-3 yaş döneminde tuvalet gereksinimini haber verir, ancak bu yaşlarda kasları üzerinde henüz tam bir kontrol sağlayamadıkları için zaman zaman altlarını ıslatabilirler. Çocuklarda genellikle gündüz kontrolü 2- 3 yaş dolaylarında, gece kontrolü ise 3.5 – 4 yaşları arasında kazanılır. Bu nedenle 4 yaşına kadar olan alt ıslatma davranışı normal kabul edilebilir. (Özgür, 2008)

Alt Islatmanın Nedenleri?
Kalıtım, mesane problemleri, uyku problemleri, kardeş kıskançlığı, travmalar, duygusal zorlanmalar, yanlış eğitim, ruhsal çatışmalar, okul problemleri gibi durumlar nedeniyle alt ıslatma gündeme gelebilir ve çocuğun ve ailesinin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir.

Neler Yapabiliriz?
İlk olarak sorunun kaynağını saptamak amacıyla bu duruma yol açabilecek çeşitli etkenler araştırılmalı, varsa ortadan kaldırmak üzerine organik yada psikolojik tedavi yoluna gidilmelidir. Bu amaçla alt ıslatma tedavisinde organik nedenlerin araştırılması, uyku ağırlığının giderilmesi, ruhsal çatışmaların önlenmesi ilk hedeftir. (Yavuzer, 2012)
  • Fizyolojik bir neden olup olmadığını tespit etmek için doktor muayenesi
  • Çocuğun gece yatmadan önce sıvı tüketiminin kısıtlanması
  • Geceleri belirli aralıklarla çocuğu uyandırmak
  • Gün boyu sıvı alımının takip edilmesi
 
Hangi Durumlarda Destek Almalıyız?
  • Yatağa ve giysilere yineleyen bir biçimde idrar kaçırma varsa (istemli ya da istem dışı)
  • En az ardışık 3 ay, haftada iki kez ortaya çıkıyorsa ve klinik açıdan bir sıkıntı ya da toplumsal, okulda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulma varsa,
  • Yaşı en az 4 yaş ise,
  • Bu davranış bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun fizyolojik etkilerine bağlı değilse,
  • Çocuğun fiziksel, sosyal, dil ve zeka gelişimi normalse,
  • Tuvalet eğitimi aldığı halde, aralıklarla olsa da gece veya gündüz altını ıslatma davranışı varsa alt ıslatma davranışı psikolojik bir soruna işaret ediyor olabilir. 
Bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.   

Referanslar
Özgür, İ. (2008). Özel Eğitim. Adana: Karahan Kitapevi.
Yavuzer, H. (2012). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Anahtar Kelimeler: Pedagog, Çocuk Psikologu,İstanbul Çocuk Psikologu