Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Disleksi

Disleksi nedir?
Disleksi ne demek denildiği zaman kimi bilim insanlarınca  "kelime körlüğü" olarak nitelendirildiği görülür. Disleksi problemi olan hastaların beyni kelimeleri farklı işlediği için, bu durum kelimelerin çözümlenmesini, hecelenmesini ve tanınmasını güçleştirir. Bu nedenle ilkokul çağındaki çocuklar, etrafındaki kişilerce yeterince anlaşılamadığından toplum tarafından dikkate alınmama problemi ile karşı karşıya kalabilirler. 
Disleksi belirtileri nelerdir?
Disleksi doğumsal olarak ortaya çıkabileceği gibi, doğum sonrasında travmatik olarak da ortaya çıkabilir. Doğuştan görülen disleksi, doğum öncesinde veya doğum anında gelişebilecek komplikasyonlardan kaynaklanabilir. Ancak belirtilerinin anlaşılması ilkokul dönemlerine denk gelir. Çünkü ilkokul çağında okuma yazmayı öğrenmeye başlayan çocuk akranlarına göre daha yavaş okur, yazar ve okumalarında hece atlamaları görülür. Birbirine benzeyen harflerin yazımında güçlük çeker ve çoğunlukla bunları karıştırır. Aynı zamanda okurken "d" harfini "b" harfi ile, "p" harfini "g" harfi ile karıştırması olasıdır. Hafızasının akranlarına göre daha zayıf olması nedeniyle, önceki derslerde işlenen konuları daha az hatırlar veya hatırlamakta güçlük çeker. Genel olarak bu belirtilerin görüldüğü ilkokul çağı çocuklarının disleksi açısından değerlendirilmesi önemlidir. Genel olarak disleksi belirtileri:
 Okuma ve yazmada akıcılık sorununun ortaya çıkması,  Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemlerin yaşanması,  İlkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması,  Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması,  İnce kas becerilerinde koordinasyon zayıflığı nedeniyle akranlarına göre fiziksel aktivitelerinin daha zayıf olması,  Akranlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma,  Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması,  Okuma esnasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma disleksinin en belirgin belirtileri arasında yer alır.

Disleksi nedenleri nelerdir?
Disleksi ile ilgili çalışmalar uzun yıllardır devam ediyor olsa da bilim insanları halen kesin nedenlerine ulaşabilmiş değiller. Tüm bunlara rağmen disleksinin gen veya beyin gelişimi farklılıklarından kaynaklandığı bilinmektedir. Bu görüşün ortaya
atılmasının en büyük nedeni, disleksi görülen bireylerin kardeşlerinin yaklaşık %40’ının okuma güçlüğü çektiğinin belirlenmesi, aynı şekilde ebeveynlerinin yaklaşık %49’unun disleksi olmasıdır. Beynin anatomisinden ve işleyişinden dolayı ortaya çıktığının düşünülmesindeki sebep ise, disleksi olan ve olmayan bireyler arasındaki beyin yapısı farklılıklarıdır. 
Disleksi hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?
Disleksi belirtilerinin anlaşılmaya başlanması ilkokul dönemlerine denk geldiğinden, teşhis yapılır yapılmaz disleksili çocuk eğitime tabi tutulmalıdır. Çocukta herhangi bir zeka sorunu söz konusu olmadığından, bireyselleştirilmiş olarak verilecek eğitim çocuğu rahatlıkla akranları ile aynı seviyeye getirecektir. Ancak disleksi teşhisi konulan çocuğun eğitimi, yine konunun uzmanları tarafından verilmelidir. Bunun yanında zaman zaman disleksili çocuğun terapiste de ihtiyacı olacaktır. Çünkü akranlarına göre farklı bir kişiliğe sahip olduğundan, akranlarına uyum sağlamada güçlük çeker. Aynı zamanda terapist ile okuldaki eğitimcinin de uyum içinde çalışması gerekir. Bu bireyler için öğretim ortamı birden çok duyuya hitap edecek şekilde düzenlenmelidir. Bu sayede birey zayıf olan duyusunun eksiğini, kuvvetli olan diğer bir başka duyusuyla tamamlayacaktır.

Süleyman Tekerek
Uzm. Psikolojik Danışman/Psikoterapist