Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Dr. Bülent TANSEL - Psikolojik Danışman -ÇALIŞMA ALANLARI

Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik, travma psikolojisi, depresyon, sanal ve fiziksel bağımlılıklar, cinsel istismar.

Dr. Bülent Tansel

1997 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Emniyet Teşkilatında yönetici pozisyonunda 25 yıl süreyle alanda aktif olarak çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Aynı zamanda akademik kariyerine devam ederek,
2006 yılında Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Derecesini, Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddeler (BYM)‘e ve Bağımlılık Yapıcı Madde  Kullanan Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi’ konulu tezle tamamladı. Tez kapsamında geliştirerek alana kazandırmış olduğu Tansel (2006) BYM Tutum Ölçeği, alanda birçok araştırmacı tarafından kullanılarak referans gösterilmiştir.
2010 yılında,Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda, Doktora Derecesini ’’Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Çevik Kuvvet Personelinin Yaşadığı Stresin Anlamlandırmasına Yönelik Bir Model Önerisi’’ adlı tezle tamamladı. Bu tez kapsamında halen dünyada kritik olaylar sonrası travma yaşayan bireylere ve bunlara yardım eden acil destek görevlilerine yönelik ABD’de uygulanan, ‘’Critical Incident Stress Debriefing (CISD)’’ ile Avrupa’da uygulanan ‘’Psychological Debriefing (PA)’’ programlarını temel alarak, Türk kültürüne uyarlayıp, Psikolojik Anlamlandırma Programını (PAP) oluşturdu.
Travmatik olaylara maruz kalan bireylerin yaşamış oldukları travmatik deneyimlerin anlamlandırılmasını sağlayarak, psikolojik olarak rahatlamalarına olanak tanıyan ve kısa adı PAP olan psikolojik anlamlandırma psiko eğitsel grup çalışmalarının etkililiğini, polis popülasyonuyla yarı deneysel çalışmalarla inceledi. Depresyon seviyesinin azaldığını bulguladığı çalışmayı makale olarak yayımladı.
PAP psiko-eğitsel grup oturumlarını, Haziran 2016’da Atatürk Hava Limanında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu 45 kişinin ölümü ve 243 kişinin yaralnamasıyla sonuçlanan olay esnasında görevli TAV Holding Özel Güvenlik görevlilerine uygulayarak önemli sonuçlar elde ederek, sonucu rapor halinde ilgililere sundu.
PAP oturumlarını, Mersin MTSO, AŞUT fiberglass A.Ş., Renault gibi kurumsal firmaların çalışanlarına uygulayarak, raporlarını ilgili firma İK’larına sundu.  
Gündelik yaşam stresi ve travmatik stres yaşayan, durumsal travmatik olaylara maruz kalan bireylere yönelik uygulanan PAP Psiko-Eğitsel Grup Oturumları eğitimini ve süpervizyonlarını vermektedir.
 
     2011-2013  yılları arasında, UNMIL Birleşmiş Milletler Liberya Barışı Koruma Misyonu Planlama Dairesi Koordinatörü olarak Batı Afrika Ülkesi olan Liberya’da çalıştı. İki ayrı iç savaş sonrası BM müdahalesiyle tekrar normale dönmeye çalışan ülkede ki kadın ve çocukları koruma ile görevli bölümde aktif görev aldı.
     2013-2016 yılları arasında, Mersin Adliyesi bünyesinde yer alan Ceza ve Hukuk Mahkelmelerinde Psikolojik Danışman olarak bilirkişilik görevini yürüttü.  
     2016-2019  yılları arasında, INTERPOL Genel Sekreterliği, Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla Mücadele Direktörlüğü, Lyon, Fransa’da 3 yıl süreyle, uluslararası alanda projeler sorumluluğu görevini yürüttü. Birçok farklı ülkede konuyla ilgili NGO ve diğer meslek kuruluşlarıyla eğitim ve verilecek destek kapsamında işbirliğini sağladı. Akademik bildiriler sundu ve eğitimler verdi.
     2017 yılında, ’’Çocuk Cinsel İstismarı’’ adlı kitabı yayımlandı.
  2021 yılında, Editörlüğü Prof. Dr. Gökhan Oral tarafından gerçekleştirilen, Olgularla Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri adlı kitapta, halen Bakırköy Ruh sin Hast E.A. hastanesi bünyesinde bulunan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) sorumlusu‚ Hacer Eşref ATİK ile birlikte ‘Aile İçi ensest Kurbanı Çocukla Yapılan Adli Görüşmede Tutarlılık İncelemesi: Olgu Sunumu‘‘ adlı bölümü yazarak alana katkı sağladı.   
  2019-2023 yılları arasında, ikinci lisans eğitimi kapsamında İstanbul Üniversitesi AUZEF Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.  
     Birçok ilde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde görevli okul psikolojik danışmanlarına yönelik, ’’Okul Temelli Cinsel İstismar Vakalarına Müdahale’’ başlıklı, kendi geliştirmiş olduğu 16 saatlik eğitim programını uyguladı. Bu program kapsamında cinsel istismara uğramış çocuklarla ilk görüşmenin nasıl yapılandırılacağı, görüşme raporunun nasıl tutulacağı, yasal bildirimin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda pratikte yaşananlar ile ilgili gerçek vaka sunumlarıyla billgilendirmelerde bulundu. Halen alanda çalışan meslektaşlarına yönelik bu eğitimlerini sürdürmektedir.
     Dr. Bülent Tansel İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde dr. öğretim üyesi olarak  çalışmaktadır.
AKADEMİK  DENEYİM
2023- HALEN İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi , İstanbul, Türkiye (KADROLU).
 
Yarı Zamanlı Öğr. Üyesi olarak
2022-2023   Üsküdar Üniversitesi Adli Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı, Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye.
2020-2021   Toros Üniversitesi İİBF Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Mersin, Türkiye.
2013-2016   Toros Üniversitesi İİBF Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Mersin, Türkiye.
2015-2016   Mersin Polis Eğitim Merkezi POMEM Öğretim Görevlisi, Mersin, Türkiye.
2009-2010   Tokat GOP Üniversitesi-Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Elemanı, Koyulhisar, Sivas, Türkiye.
2006-2008   Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Öğretim Elemanı, Tarsus, Mersin, Türkiye.
Alanla İlgili Aldığı Sertifikalı Eğitimler
 
 1.  RORSCHACH – TAT Eğitimi, Rorschach Derneği, İstanbul, Türkiye (Halen Devam Ediyor)
 2.  EMDR 1.Seviye Eğitimi, EMDR Derneği, 12-16 Temmuz 2023, İstanbul, Türkiye,
 3.  Child Sexual Exploitation Cases, ICSE Data Base, ICSE Training, INTERPOL, 16-19 March 2017, Lyon, France,
 
         
    Eğitimci/Konuşmacı Olarak Uluslararası Seminer, Sempozyum, Çalıştay, Kongre ve Eğitimler
 
 1. INTERPOL 89th General Assebmly, Liasion Officer, 19-27 Nov 2021, İstanbul, Turkey.
 2. International Specialized Training Addressing Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings, 15-19 July 2019, Durres, Albania.
 3. International Specialized Training Addressing How to conduct Interview with Women&Children in Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings and Sexual Exploitation Cases, 08-12 July 2019, Kyiv, Ukraine.
 4. International Workshop Addressing Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings, OSCE, 19-22 June 2019, Dushanbe, Tajikistan.
 5. EUROPOL Strategic Meeting Addressing Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings, 03-06 June 2019, Den Haag, Nederland.
 6. Project to Combat Human Trafficking in The Balkans, a Human Trafficking Expert Group (HTEG) Meeting, 28-29 May 2019, Belgrade, Serbia.
 7. EUROPOL 4th Platform EMPACT Meeting on Counter Trafficking in Human Beings, 13-17 May 2019, Shanghai, China.
 8. International Workshop to Counter Trafficking in Human Beings and Migrant Smuggling, 25-29 March 2019, Abuja, Nigeria.
 9. INTERPOL Private Sector Workshop on Human Trafficking and People Smuggling, participants from 32 countries, 14-15 March 2019, Lyon, France.
 10. International Workshop Addressing Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings: A Holistic Approach, organized by OSCE, participants from, Italy, Austria, Turkey, Ukraine, Sweden, Litvania, Moldov, Estonia, Germany, Polonia, Romania, 19-20 February 2019, Kyiv, Ukraine.
 11. Trafficking Human Being and People Smuggling Specialized Training under Norwegian Project, participants from Algeria, Libya, Morocco and Tunisia, at 4-7 February 2019, in Tunis, Tunisia.
 12. Interview with Victim Children, Exploited in Trafficking Human Being, West Africa Regional Frontline Officers Training, participants from Ghana, Liberia, Gambia, Nijeria, Sierra Lione, 26-28 Nov 2018, Accra, Ghana.
 13. Trafficking Human Being, Exploited Children in Trafficking, Trust Conference, 14-15 Nov 2018, London, United Kingdom.
 14. High Level Panel Session ‘Addressing Child-Trafficking in Sport’ European Parliament, 16 Oct 2018, Brussels, Belgium.
 15. Uluslararası Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadelede INTERPOL Yaklaşımı, III.Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Bildiri Sunumu, MEF Üniversitesi, 22-24 Mart 2018, İstanbul, Türkiye.
 16. Kuwait Regional Conference for the protection of children from the danger of social media, 21-23 March 2017, Kuwait City, Kuwait.
 17. Çocuk Polislerinin Yaşamış Oldukları İkincil Travma Düzeylerinin İncelenmesi, VI. Uluslararası Risk Altındaki Korunması Gereken Çocuklar ve Suç Sempozyumu, Bildiri Sunumu, 15-17 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 18. Çocuk Polisi Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri Çalışma Esasları, VI. Uluslararası Risk Altındaki Korunması Gereken Çocuklar ve Suç Sempozyumu, Bildiri Sunumu, 15-17 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 19. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim 2014, Yeşilköy, İstanbul, Türkiye.
Konuşmacı Olarak Katılım Sağlanan Ulusal Seminer, Sempozyum, Çalıştay, Kongre ve Eğitimler
   
      (1)  Çocuğa Kötü Muameleye Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Bakırköy Mazhar Osman ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesi, 14-15 Eylül 2023, İstanbul, Türkiye.
(2)   Türkiye’de ve Dünyada Çocuğun Cinsel İstismari ile Mücadelede Yaklaşımlar Kongresi, Doğuş Üniversitesi, 9-11 Haziran 2023, İstanbul, Türkiye.
     (3)    Uzay ve Havacılık Psikolojisi Ulusal Kongre, Bilim Kurulu Üyesi, 6-7 Aralık 2019, Türkan Saylan Kongre Merkezi, Maltepe, İstanbul, Türkiye.
     (4)    Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Görüşme Teknikleri Kursu, MEF Üniversitesi, 21 Mart 2018, İstanbul, Türkiye.
     (5)    Kişilerarası İletişim Semineri, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi, PEKOM, 14-15 Ocak, 2015, İstanbul, Türkiye.
(6)   V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Üniversite PDR Merkezleri: Güncel Uygulamalar ve Yönelimler, 21-22 Ekim 2010, Mersin, Türkiye.
 1. III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 10 Şubat 2010, Ankara, Türkiye.
 2. III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Psikolojik Danışmada Farklı Bir Yaklaşım ve Okullarda Kullanımı Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Çalıştayı, Prof. Dr. Süleyman Doğan, 11 Şubat 2010, Ankara, Türkiye.
 3. III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Psikoanalitik Bir Bakış Açısıyla Davranış Bozukluğu Çalıştayı, Prof. Dr. Zafer Gökçakan, 12 Şubat 2010, Ankara, Türkiye.
 4.  Emniyet Teşkilatı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri-II- ETEPSEM, 15-20 Mart 2010, Antalya, Türkiye.
 5.  Emniyet Teşkilatı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri-I- ETEPSEM, 24-26 Mart 2008, Antalya, Türkiye.
 6.  İntihar, Kriz ve Krize Müdahale Çalıştayı, Prof. Dr. Işık Sayıl, 26 Mart 2008, Antalya, Türkiye.
 7. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Psikoterapötik Yaklaşımlar Eğitimi, Prof. Dr. Ayşen Baykara-Psikoaktüel, 15-16 Aralık 2007, Gaziantep, Türkiye.
 8. Temel PC, Windows NT, Mcrosoft ofis 98, Excel, Word, Power Point, Access, Internet, Eğitimi Sertifikası, Halk Eğitim Merkezi, 10 Kasım 2003- 14 Ocak 2004, Mersin, Türkiye.
 9.  İşaret Dili ve Dudak Okuma Kursu- Halk Eğitim Merkezi, 04 -26 Ocak 2003, Mersin, Türkiye.
 
Katılım Sağlanan Uluslararası Düzeyde Sertifikalı Eğitim ve Kurs Programları
 
 1. International Child Sexual Exploitation-Data Base (ICSE-DB) Training, INTERPOL General Secretariate, 16-19 March 2017, Lyon, France.
 2. I-24/7 General Induction, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 29 September 2016, Lyon, France.
 3. Locate, arrest and extradite individuals sought internationally, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 30 September 2016, Lyon, France.
 4. Cooperation wiıth International Criminal Courts, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 30 September 2016, Lyon, France.
 5. Collect and exchange information and evidence at the international level, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 30 September 2016, Lyon, France.
 6. INTERPOL Ceritfied Official Programme (ICOP), INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 10 March 2016, Lyon, France.
 7. OSA Curriculum (Policing capabilities), INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 24-25 October 2016, Lyon, France.
 8. Combatting Child Sexual Exploitation and Abuse, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 09 December 2016, Lyon, France.
 9. Effective Presentation Skills, INTERPOL Capacity Building and Training Directorate, 7-8 February 2017, Lyon, France.
 10. Instructor Development Course, INTERPOL Capacity Building and Training Directorate, 13-17 February 2017, Lyon, France.
 11. Information Security Awareness Course, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), 16 September 2016, Lyon, France.
 12. Accelerate Your Team Performance and Resolving Conflict Within Your Team, UNMIL International Integrated Training Centre, 15-16 August 2012, Monrovia, Liberia.
 13. Result Based Budgeting Course, UNMIL International Integrated Training Centre, 20-21 July-2012, Monrovia, Liberia.
 14. CEPOL Seminar for the Police Authorities from the Candidate Countries, 06-10 Ekim 2008, İstanbul, Türkiye.
 15. Uluslararası Karaparanın Aklanması ve Müsadere (Türkiye-Almanya), 27 Şubat-03 Mart 2006, Antalya, Türkiye.
 16. Uluslararası Karaparanın Aklanması, Terörizmin Finans Kaynaklarının Tespiti (Türkiye-Almanya), TADOC, 05-09 Eylül 2005, Ankara, Türkiye.
 17. Rehine Kurtarma, Kriz Anında Arabuluculuk, Hostage Rescue, Negotiations in Public Crisis (Türkiye-Almanya BKA) TADOC, 13-17 Eylül 2004, Ankara, Türkiye.
 18. Sentetik Uyuşturucular Eğitimi, Synthetics Drugs Education (Türkiye- Belçika), TADOC, 26-30 Temmuz 2004, Ankara, Türkiye.
 19. Öğrenci Merkezli Eğitim, Student Centered Education (Türkiye-İngiltere), TADOC, 16 Şubat-05 Mart 2004, Ankara, Türkiye.
 20. Teknik Takip Eğitimi, Electronic Survelliance (Türkiye- US FBI- Drug Enforcement Administration, DEA), TADOC, 17-21 Haziran 2003, Ankara, Türkiye.
 21. Uluslararası Kara Paranın Aklanması ve Tespiti ile Mücadele (Türkiye-Fransa), TADOC, 30-04 Ekim 2002, Ankara, Türkiye.
 22. Rehine Kurtarma, Kriz Anında Arabuluculuk, Hostage Rescue, Negotiations in Public Crisis, Canadian Emergency Task Force (ETF) (Türkiye-Kanada), TADOC, 4-15 Şubat 2002, Ankara, Türkiye.
 Bildiri Sunulan Sempozyum ve Kongreler
 
 1. Okul Temelli Cinsel İstismar Olaylarına Psiko-Sosyal Müdahale Kapsamında Bir Program Önerisi: Psikolojik Anlamlandırma Önerisi (PAP) II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, Poster Bildirisi, Acıbadem Üniversitesi, 16-18 Ekim 2020, İstanbul, Türkiye.
 2. Uluslararası Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadelede INTERPOL Yaklaşımı, III.Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Bildiri Sunumu, MEF Üniversitesi, 22-24 Mart 2018, İstanbul, Türkiye.
 3. Adliye Personelinin Mesleki Tükenmişlik, İş doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Sunumu, 7-9 Ekim 2015, Mersin, Türkiye.   
 4. Çocuk Polislerinin Yaşamış Oldukları İkincil Travma Düzeylerinin İncelenmesi, VI. Uluslararası Risk Altındaki Korunması Gereken Çocuklar ve Suç Sempozyumu, Bildiri Sunumu, 15-17 Kasım, 2014, Antalya, Türkiye.
 5. Çocuk Polisi Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri Çalışma Esasları, VI. Uluslararası Risk Altındaki Korunması Gereken Çocuklar ve Suç Sempozyumu, Bildiri Sunumu,15-17 Kasım, 2014, Antalya, Türkiye.
 6. Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Personelin Yaşamış Oldukları Kritik Olayların Kritik Olaylar Sonrası Stresin Azaltılması KOSA Modeli, Psiko-Eğitimsel Grup Oturumları, Yarı Deneysel Çalışma, Polis Eğitiminde Modern Uygulamalar Sempozyumu, Bildiri Sunumu, 06-07 Nisan 2011, Anıttepe-Ankara, Türkiye.
 7. Üniversite Öğrencilerinin Madde Bağımlılığına ve BYM Kullanan Bireylere Yönelik Tutumları, 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Sunumu, 17-19 Ekim 2007, Çeşme-İzmir, Türkiye.
 
   Yayımlanmış Kongre, Sempozyum Bildirileri
 
 1. Tansel, B. (2020). Okul Temelli Cinsel İstismar Olaylarına Psiko-Sosyal Müdahale Kapsamında Bir Program Önerisi: Psikolojik Anlamlandırma Önerisi (PAP) II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, Poster Bildirisi, Acıbadem Üniversitesi, 16-18 Ekim 2020, İstanbul, Türkiye.
 2. Tansel, B., (2018). Uluslararası Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadelede INTERPOL Yaklaşımı, III.Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Bildiri Sunumu, MEF Üniversitesi, 22-24 Mart 2018, İstanbul, Türkiye.
 3. Tansel, B., Miman, M. (2015). Adliye Personelinin Mesleki Tükenmişlik, İş doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Özet Bildiriler Kitabı, 52-54, Mersin, Türkiye.   
 4. Tansel, B., Tunç, A, Gündoğdu, M.H. (2014). Çocuk Polislerinin Yaşamış Oldukları İkincil Travma Düzeylerinin İncelenmesi, VI. Uluslararası Risk Altındaki Korunması Gereken Çocuklar ve Suç Sempozyumu, Bildiri, 15-17 Kasım, 2014, Antalya, Türkiye.
 5. Tansel, B., Gökçakan, Z., Çelikkaleli, Ö. (2012). Stresin Boşalımı Psiko-Eğitsel Programı (SOPEP)’in Çevik Kuvvet Polisinin Yaşadığı Depresyonu Azaltmadaki Etkililiğinin İncelenmesi, Polis Eğitiminde Modern Uygulamalar Sempozyumu Seçilmiş Bildiriler, EGM Basımevi, ss. 213-236, Ocak, 2012, Ankara, Türkiye.
 6. Tansel, B., Ültanır, E., Kan, A. (2007). Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddeler (BYM)‘e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Özet Kitabı, ss.174, 17-19 Ekim 2007, Çeşme, İzmir, Türkiye.
    Yayımlanmış Makaleler
 1.  Tansel, B. (2020). Psikolojik Anlamlandırma Programı (PAP) Yarı Deneysel Grup Çalışmalarının Çevik Kuvvet Polisinin Yaşadığı Depresyonu Azaltmadaki Etkililiğinin İncelenmesi, Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 83-110.
 2. Tansel, B. (2018). Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Çalışan Personelin Yaşadığı Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi, 11(1), 551-580.
 3.  Tansel, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 2, Aralık 2017, ss.1453-1472.
 4. Tansel, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Bazı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Seviyelerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44 (2), 241-268.
 5. Tansel, B., Tunç, A., Gündoğdu, M. (2015). Çocuk Şube Müdürlüğünde Çalışan Polis Memurlarının İkincil Travmatik Stres Düzeylerinin İncelenmesi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl.8, Sayı 2, ss. 675-688.
 6. Tansel, B., Gökçakan, Z., Çelikkaleli, Ö. (2012). Çevik Kuvvet Polislerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve Stresle Başetme Yollarının İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi (14) 3, ss.45-65, Nisan 2012, Ankara.
 7. Tansel, B., Ültanır, E., Kan, A. (2007). Investigation on Attitudes of The Students of Mersin University towards Individuals Using Addictive Substances- Scientific Bulletin-Educational Series no.1, 2007, Romania.
   Yayımlanmış Tezler
 1.  Tansel, B. (2010). Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Çevik Kuvvet Personelinin Yaşadığı Stresin Anlamlandırmasına Yönelik Bir Model Önerisi (Doktora Tezi), Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, PDR Bilim Dalı, Mersin, Türkiye.
 2. Tansel, B. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler (BYM)‘e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Master Tezi), Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, PDR Bilim Dalı, Eylül, Mersin, Türkiye.
   Yayımlanmış Kitap/Kitapta Bölüm ve Yayınlar
 1.  Olgularla Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri, (Ed. Gökhan Oral), Kitapta Bölüm: Aile İçi ensest Kurbanı Çocukla Yapılan Adli Görüşmede Tutarlılık İncelemesi: Olgu Sunumu, Akademisyen Yayınları, Ekim, 2021, Ankara, Türkiye.
 2. Çocuk Cinsel İstismarı, Tanımlar, Kavramlar ve Psiko Sosyal Yaklaşımlar, Karahan Yayınları, 1. Baskı Ocak, 2018, Adana, Türkiye.
 3.   Madde Bağımlılığı Tedavisinin İlkeleri, Principles of Drug Addiction Treatment, ABD Sağlık Bakanlığı Yay., (Çev   Edi), Dr. Bülent Tansel, (çev) Kerem Bereketoğlu, Oyun Yayın, 1.Baskı, Mayıs, 2015, İstanbul, Türkiye.
 4. İnternet Bağımlılığı ve Anne Baba Tutumları, Doç. Dr. Binnaz Kıran Esen & Uzm. Bülent Tansel, Kitapçık EGM      PDR Yayın, 2008, Mersin, Türkiye.
    Yayın Aşamasında Olan Akademik Çalışma ve Araştırmalar
 1. Emniyet Personelinde İntihar Olasılığı ile Yaşanan Stres ve Depresyon Arasındaki Duygusal Öz Düzenlemenin Aracılık Rolünün İncelenmesi: Mersin Emniyet Müdürlüğü Örneği (855 personel ile çalışma gerçekleştirilmiştir).  
 2. Polislerde Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere gore incelenmesi,