Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Evlilik Öncesi Danışmanlık

         Evlilik çiftlerin yaşamında çeşitli değişiklikler yaratır, roller değişir. Evlilik ile çiftler aynı ortamları paylaşırlar, birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı, ortak kararlar almayı, sorumlulukları paylaşmayı, çatışma çözmeyi öğrenirler.
       Evlilik öncesinde çiftlerin evliliğe ilişkin inançları, beklentileri, evlilik ile karşı tarafın değişeceğini düşünme, geçmiş öğrenmeleri evlilik süreçlerini etkileyebilir. Örneğin evliliği daha mutlu olmak için isteyenler hayal kırıklıkları yaşayabilir ve umutlarını yitirebilirler. Bu gibi durumlarda mutluluğun kişilerin arasındaki ilişki ile yaşanabileceğini hatırlatmak gerekir.
       Aile yaşamının temeli eşler arası ilişki ve iletişimdir. Zaman zaman ortaya sorunlar çıkabilmektedir. Sorumluluklar, çocuk bakımı ve yetiştirilmesi, köken aileler ile ilişkiler, çocuklar hakkında verilecek kararlar yaşanan sorunlara örnek olarak verilebilir. Bu sorunların yaşanma sıklığı ve şiddeti evlilik süresine, eşlerin kişilik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
        Evlilik Öncesi Danışmanlık, evlilik hazırlığında olan çiftlerin, birbirlerini daha iyi tanımaları, kişisel ve ortak hedeflerini belirlemeleri, açık ve etkili iletişim biçimlerini öğrenmelerini, problem çözme becerileri edinmelerini sağlayarak, doyum sağlanan evlilik hayatı sürdürmelerini, , evliliğe geçiş sürecini kolaylaştırmak, yaşanan güçlüklerin kriz haline gelmeden çözülmesi,  sağlıklı iletişim tekniklerini kazandırması ve çiftlerin birbirlerini daha iyi tanıması noktasında; profesyonel aile danışmanı veya aile terapistleri yardımıyla sağlamaya çalışmaktır.