Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


İlişki Problemleri

     Eşler, ilişkilerinde psiko-sosyal ve ekonomik sorunlara bağlı olarak değişen sorunlar yaşayabilmektedirler. Gelenek, görenek, dinsel inanç, ahlak yaptırımları, sosyal değerler, sosyo- ekonomik hayat, kuşaklar arası çatışma veya geniş aile ilişkilerinden ve karı koca cinsel sorunlarından kaynaklanan ilişki problemleri ve çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmaların olduğu zamanlarda, eşlerin, birbirlerinin tutum ve davranışlarına karşı toleranslarının düşük olması, hoşgörü sınırının daralması, iletişim kopukluğu veya uzun süre devam eden algılama veya ifade ediş farkından dolayı tartışmaların ve çatışmaların anlaşmayla sonuçlanmamasına neden olur. Bu durumun devamı da evliliklerde önemli bir oranda boşanmalara neden olmaktadır. Ayrıca çatışmalı ilişki yaşayan çiftlerin çocuklarının ciddi oranda gelişim ve davranış problemleri göstermesine neden olmakla birlikte, çocuk üzerinde ciddi oranda yıkıcı bir etkiye de neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar boşanmaların büyük bir oranın 1-5 yıl ve 5-10 yıllar arasında gerçekleştiğini göstermektedir. Çift ve Aile Terapisi, çiftlerin evlilik birlikteliğini sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini, mevcut problemlerini çözmek ve ileride yaşaması muhtemel sorunlarıyla baş etmesini öğrenmelerini sağlamak için etkili bir yöntemdir. Bu nedenle çiftlerin aile terapistinden yardım almaları önemlidir. 

Yaprak ZARARSIZ
Uzman Psikolog-Çift ve Aile Terapisti