Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Tırnak Yeme      Çocuklarda tırnak yeme problemi genelde bir tepki olarak ortaya çıkar ve güvensizliği simgeler. Gelişim çağında 3-4 yaşlarında sıkça rastlanan bu problem, öğrenilmiş bir davranış olabilir. Aile içindeki bireylerin özellikle, anne ve babanın tırnak yemesini çocuk model alabilir. Bu yaşlarda öğrenme, genelde modelleme (aynalama) yoluyla olur ve çocuklar gördükleri davranışları kendileri de yapmaya başlarlar. Bu öğrenmenin yanı sıra, ailedeki sıkıntılı durumlar, ebeveynler arasındaki geçimsizlik, yaşanmış travmatik, korku verici bir olay da çocukta tırnak yeme davranışının görülmesinde etkili olabilir.
Doğumdan sonraki dönemde, çocuğun anne ve babadan yeterli ilgiyi alamaması, göz ardı edilmesi ve zorlayıcı tutumdan dolayı kendisini tehdit altında hissetmesi tırnak yeme problemine yol açabilir. Çocuk, yeterli ilgi doyumunu almadığı zaman, kendi kendini yatıştırma kapasitesi gelişmez. Yani, her hangi bir tehdit edici durum ya da endişe verici bir olay ile karşılaştığı zaman ebeveynlerinin yanında olmadığını, onu korumadıklarını hissederse, dolayısıyla yatıştırılmazsa, ilerleyen yaşlarda, çocuk ev ortamı dışında bir durumla karşılaştığı zaman kendini yatıştıramaz ve güvende hissetmez. Korku ve tehdit karşısında ne yapacağını bilemediği için de, tırnak yeme alışkanlığı edinebilir. Tırnak yeme, aslında kendine bir zarar verme davranışı olarak da algılanabilir. Zorlayıcı ve baskıcı ebeveynlerle yetişmekte olan bir çocuk, öfkesini çıkaracak yer bulamayabilir ve kendine zarar vermeye başlayabilir. Bu durumun en sık karşılaşılan örneği ise tırnak yeme davranışıdır. Öfke çocuğun kendine yönelir.
Anne baba arasındaki geçimsizliğin de bu probleme yol açabildiği gözlenmiştir. Sürekli tartışmanın olduğu, şiddet uygulanan bir evde büyüyen çocuk, en güvende olması gereken ortamda, kendini korunaksız ve güvensiz hisseder. Ek olarak, ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumları da tırnak yeme davranışının gelişmesine yol açabilir. Çocuğun deneyerek, hata yaparak, düşerek öğrenmesi ve hissetmesi gerekir. Aşırı kollayıcı anne-baba, çocuktaki bu gelişimi engellemiş olur dolayısıyla çocuk ebeveynlerinden ayrı kendisini çok güvensiz ve tehdit altında hissedebilir ve bundan dolayı bu davranışı sergileyebilir.
Tırnak yeme probleminin sebepleri genelde psikolojik sorunlardır. Dolayısıyla, ileride daha ciddi problemlere yol açmaması için bir uzmana danışılmalıdır.