Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Yaprak ZARARSIZ Uzman Psikolog

Uzman Psikolog / Psikoterapist / Eğitmen

Uzmanlık Alanları
Bireysel Terapiler
Çift ve Aile Terapileri
 
Uzman Psikolog  Yaprak Zararsız, “Evli ve Boşanmış Çiftlerin Depresyon, Öznel İyi Oluş ve Geleceğe Umutla Bakabilme Açısından Karşılaştırılması” teziyle uzmanlığını almıştır. 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. European Association Behavioral Cognitive Therapy (EABCT) onaylı Kognitif-Davranışçı Psikoterapisttir. International Family Therapy Institute (IFTI) üyesi İlişki Psikoterapileri Enstitüsünde çift ve aile terapileri eğitimi almıştır.  2019 yılında İtalya’dan Academy of Well Being’ten “Well Being Therapy” eğitimi almıştır. Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 2012 yılından bu yana kurucusu olduğu Saya Psikoloji’de ergen, yetişkin, çift ve aile terapisi alanlarında psikoterapi hizmeti vermektedir. Aynı zamanda meslektaşlarına mesleki eğitim, seminer ve süpervizyon vermektedir. Mesleki çalışma alanları arasında ağırlıklı olarak depresyon, kaygı bozuklukları, travma, ilişki problemleri, çift ve aile problemleri vardır. Kognitif-Davranışçı Psikoterapi, EMDR Terapisi, Kısa Süreli Psikodinamik Psikoterapi, Sistematik-Davranışçı Çift ve Aile Terapileri temel olarak çalıştığı psikoterapi yöntemleridir.Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanan çalışmaları vardır.

2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandı. Aynı yıl Bilgi Üniversitesinde İngilizce hazırlık okudu.

2005-2007 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübünde kurucu üye olarak çalışmalara başlayarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için okuma gruplarına ve kongrelere aktif katılım sağlamıştır.

2004-2007 yılları arasında Yapı Kredi Kültür Merkezinde Talat Parman, Levent Kayaalp ve Tevfika İkiz Tunaboylu tarafından verilen psikanaliz toplantılarına katılmıştır. Bunun yanı sıra İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen birçok sempozyuma katılmıştır.

2005-2007 yıllarında öğrenciliği döneminde Doç. Dr. Hasan Bahçekapılı ile birlikte “WhyScienceMatters” kitabının İngilizceden Türkçeye çevirisi üzerinde çalışmıştır.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2007 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Gündüz Hastanesi biriminde Dr. Ayla Yazıcı liderliğinde şizofreni ve iki uçlu mizaç bozukluğu olan hastaların grup terapilerine gözlemci olarak katılarak alan stajını tamamlamıştır.

2007-2008 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi ve İmece Kadın Dayanışma Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı.

2008 yılında Türk Psikologlar Derneğinden DENVER II uygulayıcı sertifikası almıştır.

2007-2009 yılları arasında özel bir rehabilitasyon merkezinde farklı gelişim gösteren mentalretardasyonlu ve otizmli çocukların eğitimsel çalışmalarını yürüttü.

2009 yılında başladığı Kognitif Davranışçı Terapiler eğitimleri Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (EABCT) tarafından 2016 yılında akredite edilmiştir. (KDTD, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur.)Kognitif-Davranışçı Psikoterapist ünvanını almıştır.

2009 yılında Yrd. Doç. Dr. Aslı AkdaşMitrani’den Bilişsel Davranışçı Terapide Klinik İlk Görüşme eğitimini almıştır.

2009-2012 yıllarında özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde psikolog olarak çalıştı.

2009-2011 yıllarında Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2010-2011 yılları arasında Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Ali Gitmez’ in asistanlığını yapmıştır.

2010-2012 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler eğitimi almıştır (RPTD, Doç. Dr. Tevkifa İkiz Tunaboylu.)

2011-2012 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde psikolog olarak çalışmıştır.

2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylanmış Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamıştır.

2012 yılından bu yana kendi ofisi olan ve İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İstanbul Aile Danışma Merkezinde bireylere ve ailelere psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti vermektedir.

2013-2018 yılında başladığı ve IFTA ve EFTA üyesi olan İlişki Psikoterapileri Enstitüsü tarafından verilen Çift ve Aile Terapisi eğitimini tamamladı. IFTA onaylı Çift ve Aile Terapistidir.

2014 yılında EMDR I. Düzey Eğitimini tamamlamıştır (DBE).

2014-2016 yılları arasında Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen Psikodinamik Terapiler ve Kişilik Bozuklukları eğitimi almıştır.
 
2015 yılında Arel Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını “Evli ve Boşanmış kişilerin depresyon, öznel iyi oluş ve geleceğe umutla bakabilme açısından karşılaştırılması” konulu tezini yazarak “uzman psikolog”ünvanı almıştır.

2015 yılında R-TEP Yakın Dönem Travma Çalışması Eğitimi almıştır (DBE)

2015 yılında Paul Salkovskis tarafından verilen Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisinde Kognitif ve Davranış Terapileri eğitimi almıştır (KDTD)

2015 yılında JacquelinePersons tarafından verilen Kognitif Davranış Terapilerinde Olgu Formülasyonu Yaklaşımı eğitimi almıştır (KDTD)

2015 yılından bu yana Ankara’daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezinde yatılı olarak kalan travma mağduru olan kişilere gönüllük esaslı psikoterapi hizmeti vermektedir.

2016 yılında Prof. Dr. David Clark tarafından verilen “Kaygı Bozukluklarında Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Stratejiler: Dirençli Kaygı ve İstemsiz, Zorlayıcı Düşünce, İmge ve Anılarla Çalışmak” isimli eğitimi almıştır.

2016 yılında Prof. Dr. Arthur Freeman tarafından verilen “Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Tedavisi” isimli eğitimi almıştır.

2016 yılında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen bombalı saldırıda travma mağduru olan Havalimanı çalışanlarına EMDR yöntemini kullanarak gönüllü psikoterapi hizmeti vermiştir.

2017 yılında CostasPapageorgiou’dan Metacognitive Therapy for Rumination and Depression isimli eğitimi almıştır.  
2017 yılında Stefan Hofmann’dan Cognitive Behavioral Therapy of SocialAnxietyDisorder isimli eğitimi almıştır.  
2017 yılında Nikolaos Kazantzis’ten Enhancing Cognitive Behavioral Therapy Homework with Collaborative Empiricism and Socratic Dialogue: A Practical Workshop eğitimini almıştır.  
2017 yılında Frank Ryan’dan TheWillpower Workshop: Innovative CBT Applied to Addiction isimli eğitimi almıştır.
2017 yılında Stefan Hofmann’dan Treating Anxiety Disorders isimli eğitimi almıştır.
2018 yılında Joe Oliver’dan Acceptance and CommitmentTherapy 1. ve 2. Modül eğitimlerini almıştır.
2018 yılında kurulan Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.
 
Bireysel süpervizörü Kurt Heilbronn’dur. 

Türk Psikologlar Derneği (TPD), Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği (KDTD)(Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Sekreter), Psikoterapi ve Psikosoyal Çalışmalar Derneği (PEP) Yönetim Kurulu Üyesi , Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), EMDR Travma İyileştirme grubu ve EMDR derneğine üyedir.