Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Boşanma Süreci Danışmanlığı

Boşanma ,  iki  insan   arasındaki  beraberliğin  sona  ermesidir.  Çiftler  bazen  evli  olarak  kalsalar  da  aralarında  duygusal  bir  boşanma  olabilir. Bazen  de  yasal  olarak boşansalar  bile  birbirlerinden  kopamama   durumları  yaşanabilir.
Boşanma  öncesi, boşanma sırası  ve  sonrasında  birtakım  değişik  duygu   ve  düşünceler  baş gösterebilir. Bu  sürecin  herhangi  bir  döneminde  bir  uzmana  başvurulması  bu  sürecin  daha  kolay  atlatılmasına  yardımcı  olabilir.
Boşanma  öncesi  dönem  düşünme  dönemidir.  Bu  dönemde  ilişkideki  sıkıntıların  fark  edilip,  bunlarla  yüzleşilen süreçtir.  Bu  dönemde  kişi  öncelikle  mutsuzluk,  ilişkiye  yabancılaşma, kaos  gibi  duygular  hissedilebilir. Bu  duygularla  baş ederken  ortaya  bazı  davranışlar  çıkabilir.  Terapi  arayışına  girmek,  münakaşa  etmek,  eşle  yüzleşmek,  tartışma  her  şey  yolundaymış  gibi  yapma  bu  davranışlardan  bazılarıdır.
Boşanma  sırası  dönem  mahkeme  dönemidir.  Eşlerden  biri  ya  da  her  ikisi  depresyona  girebilir,  kızgınlık  ve  öfke  hissedebilirler. Bu  duyguların  ardından  bir  yas  tutma  ve  rahatlama  sürecine  geçilir. Eşler  artık  resmi  olarak  ayrılmaktadırlar  ve  boşanma  işlemleri  yasal  olarak  başlatılmıştır. Buna  paralel  olarak  ekonomik  düzenlemeler  yapılır  ve  çevreye  durum  açıklanır.  Bu  dönemde  olayların  daha  sessiz  yaşanması  önemlidir.  Aile  ve  arkadaşlarla  çok  fazla  temas  halinde  olunmamalıdır.
Boşanma  sonrası  dönem  dengenin  yeniden  kurulması  söz  konusudur. Bu  dönemde  kişiler  daha  iyimser,  kararlı  olurlar. Zaman  zaman  pişmanlıklar  ortaya  çıksa  da  durumun  kabullenilmesiyle  birlikte  kişinin  kendine  güveni  artar,  benlik  değeri  yükselir.
Boşanmanın  psikolojik  olarak  tamamlanmasıyla  da  kişi  hayatını  yeniden  yapılandırmaya  başlar. Boşandıktan  sonra  eşlerin  mümkün  olduğunca  aynı  ortamda  ve  arkadaş  gruplarında  bulunmamaları  tercih  edilir. Çocuklarla  ilgili  olarak  da  bir  uzmana  başvurmak  yararlı  olacaktır.