Saya psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi


Çalışma Alanlarımız

Aile Terapisi

Aile, anne-baba-çocuk, bazı ailelerde akrabaların dahil olduğu bir sistemdir. Aile de sistemin üyelerinin her biri bu sistemi etkilemektedir. Bu etki olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilmektedir.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Bireysel Evlilik Terapisi

Evlilikte Öfke, çocuk istismarı ve ev içi şiddet, fiziksel ve sözel taciz gibi sorunlarda görülebileceği gibi birçok kişisel ve sosyal problemin ortaya çıkışında rol oynar.

Boşanma Süreci Danışmanlığı

Boşanma öncesi, boşanma sırası ve sonrasında birtakım değişik duygu ve düşünceler baş gösterebilir. Bu sürecin herhangi bir döneminde bir uzmana başvurulması bu sürecin daha kolay atlatılmasına yardımcı olabilir.

Çift Terapisi

Çift terapilerinde, terapi süreci ve işleyiş, terapist tarafından çiftler ile birlikte işbirliği içinde oluşturulur. Önemli nokta, bireysel problemlerin yanı sıra, ilişkide oluşmuş olan problemlere işaret etmek ve nedenleri araştırılarak, çiftlerin çözüm yolları bulabilmelerine yardımcı olmaktır

Çocuk Odaklı Kısa Aile Terapisi

Çocuğun davranışsal ve duygusal problemleri ele alınırken, içinde yaşadığı aile bu süreçten bağımsız düşünülemez. Çünkü biliyoruz ki ailenin yaşadığı problemler çocukları küçük ya da büyük bir şekilde etkileyebiliyor. Benzer şekilde çocuğun yaşadığı problem de aileyi etkileyebiliyor.

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik çiftlerin yaşamında çeşitli değişiklikler yaratır, roller değişir. Evlilik ile çiftler aynı ortamları paylaşırlar, birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı, ortak kararlar almayı, sorumlulukları paylaşmayı, çatışma çözmeyi öğrenirler.

Evlilikte Öfke Problemleri

Öfke, çocuk istismarı ve ev içi şiddet, fiziksel ve sözel taciz gibi sorunlarda görülebileceği gibi birçok kişisel ve sosyal problemin ortaya çıkışında rol oynar.

Evlilikte Kıskançlık Problemleri

Kıskançlık, kaybetme korkusu ile ortaya çıkan, tehdit algısına karşı gelişen bir tepkidir. Patolojik kıskançlık, kaybetme korkusuna karşı mantıksız saplantılar ve tepkilerle gelişir.

Evlilikte Uyum Problemleri

Evli çiftler, kurdukları ortak yaşam biçiminde, yemek alışkanlıklarından, uyurken ışığın açık kalıp kalmayacağına kadar bir çok küçük ayrıntı nedeniyle çatışabilirler.

Evlilikte Cinsel Problemler

Evlilikteki cinsel problemlerin yüzde biri bedensel faktörlere dayanırken geri kalan ve neredeyse bütününü oluşturan büyük çoğunluğu bedensel değil psikolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Tedavisi mümkün olmasına rağmen çoğu kişi bu problemini yok saymaya çalışır ve tedaviden kaçınır.

İlişki Problemleri

Eşler, ilişkilerinde psiko-sosyal ve ekonomik sorunlara bağlı olarak değişen sorunlar yaşayabilmektedirler.

İlişkide Güven Problemleri

Kendinizi güvende hissetmediğiniz bir ortamda kendinizi rahat hissedemez, duygu ve düşüncelerinizi karşınızdakine doğru düzgün aktaramazsınız. Güvensiz bir ortamdaysanız bedeniniz, ses tonunuz, mimikleriniz ve daha birçok edimleriniz anında fark edilir.

Aldatma ve Aile Terapisi

Evli bir çift öncelikle sevgili olmayı, çift olmayı, karı-koca olmayı öğrenir. Ardından yaşamlarına yeni üyeler, çocuklar gelmeye başlar. Bu noktada çiftlerin yeni düzenlemelere gitmeleri gerekir. Eşler bazen bu düzenlemeleri yapmakta zorlanırlar.